Giới thiệu

Ngày 09-02-2017

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHÓA IV (2012 - 2017)

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN KHÓA IV (2012 - 2017)


Địa chỉ: Phòng 111 - Nhà điều hành trung tâm Đại học Thái Nguyên

Phường Tân Thịnh, Thành phố Thái Nguyên

Điện thoại: (0280) 3851589

Email: vpdtn.dhtn@moet.edu.vn

 

1. Đoàn thanh niên Đại học Thái Nguyên

 

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên  (Đoàn Đại học Thái Nguyên) thành lập theo QĐ số 80 QĐ/TĐ ngày 16 tháng 10 năm 1995 của của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Thái nay là Tỉnh đoàn Thái Nguyên.

Hiện nay tổ chức Đoàn Đại học Thái Nguyên gồm có 11 đầu mối cơ sở Đoàn trực thuộc, trong đó có:

 - 08 Đoàn trường: Đoàn trường ĐH Sư phạm, Đoàn trường Đại học Nông lâm, Đoàn trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Đoàn trường Đại học Y – Dược, Đoàn trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đoàn trường ĐH Khoa học, Đoàn trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đoàn trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật.

- 01 Đoàn Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên trực thuộc: Liên Chi Đoàn Khoa Ngoại Ngữ ĐHTN, Liên Chi Đoàn Khoa Quốc tế ĐHTN, Chi Đoàn Khối Cơ quan ĐHTN

- 01 Đoàn Trung tâm Giáo dục quốc phòng

- 01 Chi đoàn trực thuộc: Chi đoàn Trung tâm học liệu.

Tổng số có 49 Liên chi đoàn, 772 chi đoàn với tổng số 58.174 ĐVTN.

 

TT 

Tên đơn vị                                                   

1. 

Đoàn trường Đại học Sư phạm

2. 

Đoàn trường Đại học Nông lâm

3. 

Đoàn trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

4. 

Đoàn trường Đại học Y – Dược

5. 

Đoàn trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

6. 

Đoàn trường Đại học Khoa học

7. 

Đoàn trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

8. 

Đoàn trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

9. 

Đoàn Khối cơ quan Đại học Thái Nguyên

9.1 

Liên Chi Đoàn Khoa Ngoại Ngữ ĐHTN

9.2 

Liên Chi Đoàn Khoa Quốc tế ĐHTN

9.3 

Chi Đoàn Khối Cơ quan ĐHTN

10.

Đoàn Trung tâm Giáo dục quốc phòng

11.

Chi đoàn Trung tâm học liệu.

 

2. Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên

Tổ chức Hội Sinh viên ĐHTN được thành lập theo Quyết định số 40QĐ/TWHSV ngày 23/9/2004 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, qua ba lần kiện toàn Ban Chấp hành do điều kiện công tác của các cán bộ chủ chốt và quá trình chuyển giao từ là đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên nên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên không tổ chức Đại hội Hội Sinh viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2007 – 2013.

 

TT 

Tên đơn vị 

1

Hội Sinh viên trường Đại học Sư phạm

2

Hội Sinh viên trường Nông lâm

3

Hội Sinh viên trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp

4

Hội Sinh viên trường Y – Dược

5

Hội Sinh viên trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh

6

Hội Sinh viên trường Đại học Khoa học

7

Hội Sinh viên trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông

8

Hội Sinh viên trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật

9

Hội Sinh viên Khoa Quốc tế - Đại học Thái Nguyên

Các bài liên quan