Giới thiệu

Ngày 14-03-2017

DANH SÁCH BCH ĐOÀN ĐHTN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2012 – 2017

TT

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Nơi công tác hiện tại

1

Hà Xuân Linh

1978

Bí thư Đoàn ĐHTN

Khối cơ quan ĐHTN

2

Nguyễn Đình Yên

1980

Phó Bí thư Đoàn ĐHTN

Khối cơ quan ĐHTN

3

Ngô Thu Thủy

 

1983

UV Ban Thường vụ Đoàn ĐHTN

Bí thư Đoàn trường ĐH Sư phạm

4

Hồ Bá Dũng

 

1980

UV Ban Thường vụ Đoàn ĐHTN

Bí thư Đoàn trường ĐH KTCN

5

Phạm Minh Hoàng

 

1984

UV Ban Thường vụ Đoàn ĐHTN

Bí thư Đoàn trường ĐH Kinh tế & QTKD

6

Nguyễn Quang Đông

1982

UV Ban Tthường vụ Đoàn ĐHTN

Bí thư Đoàn trường Đại học Y – Dược

7

Nguyễn Hữu  Phấn

1981

UV Ban Thường vụ Đoàn ĐHTN

Bí thư Đoàn TN, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường CĐ KT - KT

8

Nguyễn Quang Thi

 

1984

UV Ban Thường vụ Đoàn ĐHTN

Bí thư Đoàn trường ĐH Nông lâm

9

 

Bùi Anh Tú

1984

UV Ban Thường vụ Đoàn ĐHTN

Bí thư Đoàn trường, CNTT & TT

10

Ngô Ngọc Linh

 

1981

UV Ban Chấp hành  Đoàn ĐHTN

Bí thư Đoàn trường ĐH Khoa học

11

 

Phạm Trường Sinh

1981

UV Ban Chấp hành  Đoàn ĐHTN

Bí Thư Đoàn Khoa Ngoại ngữ

12

 

Nguyễn Khắc BảoTrung

 

1990

UV Ban Chấp hành  Đoàn ĐHTN

Phó chủ tịch Hội sinh viên ĐHTN

13

Nguyễn Lương Hoàng

 

 

 

UV Ban Chấp hành  Đoàn ĐHTN

UV BCH Đoàn trường CĐ KT - KT

14

Nông Tuấn Ngọc

 

 

UV Ban Chấp hành  Đoàn ĐHTN

UV BTV Đoàn trường ĐH Khoa học

15

Nguyễn Xuân Thành

 

 

UV Ban Chấp hành  Đoàn ĐHTN

Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Y - Dược

16

 

Nguyễn Tiến Dũng

1982

UV Ban Chấp hành  Đoàn ĐHTN

Phó bí thư Đoàn trường ĐH KTCN

17

 

Dương Ngọc Toàn

1983

UV Ban Chấp hành  Đoàn ĐHTN

Phó Bí thư Đoàn trường ĐH Sư phạm,

18

 

Phan Thị Hồng Mai

 

UV Ban Chấp hành  Đoàn ĐHTN

UV BTV Đoàn trường ĐH KTCN

19

 

Lê Mạnh Hùng

 

1991

UV Ban Chấp hành  Đoàn ĐHTN

UVBCH Đoàn trường Đại học Y – Dược

20

Lê Xuân Hưng

 

1985

UV Ban Chấp hành  Đoàn ĐHTN

Phó bí thư Đoàn trường ĐH KTCN

21

Nguyễn Sơn Hải

 

 

UV Ban Chấp hành  Đoàn ĐHTN

UVBCH Đoàn trường ĐH Nông lâm

22

 

Nguyễn Nhạc

 

1988

UV Ban Chấp hành  Đoàn ĐHTN

UV BTV Đoàn trường ĐH Sư phạm

23

Lê Đức Quân

 

UV Ban Chấp hành  Đoàn ĐHTN

UV BCH Đoàn trường ĐH CNTT & TT

24

 

Bùi Đình Tráng

 

UV Ban Chấp hành  Đoàn ĐHTN

P. Bí thư Đoàn trường ĐH Nông lâm

25

 

Nguyễn Thị Mai Hương

 

UV Ban Chấp hành  Đoàn ĐHTN

UV BCH Đoàn trường ĐH Sư phạm

26

 

Nguyễn Thanh Tùng

 

 

UV Ban Chấp hành  Đoàn ĐHTN

UV BCH Đoàn trường ĐH KT & QTKD

27

Vũ Thu Thuỷ

1983

UV Ban Chấp hành  Đoàn ĐHTN

Khối cơ quan ĐHTN

Các bài liên quan