Sự kiện nổi bật

Ngày 07-04-2017

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN QUA CÁC THỜI KỲ

Sau 23 năm thành lập và phát triển Đại học Thái Nguyên (4/4/1994 - 4/4/2017). Qua 4 kỳ Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên kể từ năm 1995 đến nay năm 2017, Dưới sự lãnh đạo của Ban chấp hành Đoàn Đại học Thái Nguyên - tuổi trẻ, đoàn viên thanh niên của Đại học Thái Nguyên luôn nỗ lực rèn luyện và phấn đấu, luôn tiên phong, đoàn kết, ngày càng nâng cao phẩm chất đạo đức, chính trị, trí tuệ và tác phong của thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh, tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước và góp phần xây dựng phát triển Quê hương, Đất nước ngày càng lớn mạnh.

DANH SÁCH CÁC ĐỒNG CHÍ BÍ THƯ ĐOÀN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN QUA CÁC THỜI KỲ

Xin trân trọng giới thiệu các đồng chí Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên qua các thời kỳ

1. Đồng chí NGUYỄN KHẮC HÙNG

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí  Minh Đại học Thái Nguyên Khóa I,

 nhiệm kỳ 1995 – 2002

 Chức vụ hiện nay: Trưởng ban Cơ sở vật chất và

 dự án phát triển Đại học Thái Nguyên

Đồng chí Nguyễn Khắc Hùng  

 

2. Đồng chí NGUYỄN TẤT THẮNG

Bí thư Đoàn  TNCS Hồ Chí  Minh Đại học Thái Nguyên Khóa II,

 nhiệm kỳ 2002 - 2007

Chức vụ hiện nay: Trưởng ban Công tác học sinh sinh viên

  Đại học Thái Nguyên

 

Đồng chí Nguyễn Tất Thắng  

 

                         3. Đồng chí NGUYỄN THANH HÀ

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí  Minh Đại học Thái Nguyên khóa III,

nhiệm kỳ 2007 – 2012

Chức vụ hiện nay: Chánh văn phòng Đại học Thái Nguyên

Đồng chí  Nguyễn Thanh Hà  

 

                         4. Đồng chí HÀ XUÂN LINH

Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí  Minh Đại học Thái Nguyên khóa IV,

nhiệm kỳ 2012 – 2017

Chức vụ hiện nay: Phó Chánh văn phòng Đại học Thái Nguyên

Đồng chí Hà Xuân Linh  

 

Nội dung: Xem tại đây

Các bài liên quan