Hội nhập Quốc tế

Ngày 06-12-2015

Thông báo về việc tổ chức tọa đàm trao đổi “Cơ hội phát triển sự nghiệp trong khu vực Châu Á của sinh viên ĐHTN”

Căn cứ Kế hoạch hoạt động tháng 12/2015 của Văn phòng hợp tác giữa Đại học Thái Nguyên và Công ty Minami Fuji Nhật Bản, Đại học Thái Nguyên và Công ty Minami Fuji Nhật Bản tổ chức buổi tọa đàm, trao đổi với chủ đề “Cơ hội phát triển sự nghiệp trong khu vực Châu Á của sinh viên Đại học Thái Nguyên” và kết hợp chương trình tuyển dụng nhân sự. Nội dung cụ thể như sau:

 

 
 1. Chương trình tọa đàm, trao đổi giữa Tổng giám đốc công ty Minami Fuji và sinh viên
 
1.1. Thời gian: 14h30 – 16h00, ngày 08/12/2015.
 
1.2. Địa điểm: Trung tâm học liệu – Đại học Thái Nguyên.
 
1.3. Thành phần:
 
- CEO Công ty Minami Fuji; Ban công tác HSSV; Ban hợp tác quốc tế;
 
- Số lượng sinh viên các đơn vị, cụ thể như sau: Trường đại học Kinh tế & QTKD 50 sv; Khoa Quốc tế 50 sv; Khoa Ngoại ngữ 50 sv; Trường Đại học Nông lâm 50 sv; Trường Đại học Sư phạm 50 sv; Trường Đại học CNTT & TT 50 sv; Trường Đại học Khoa học 50 sv;
 
- Ngoài ra các đơn vị thông báo rộng rãi cho sinh viên quan tâm tới dự.
 
1.4. Nội dung: Tọa đàm, trao đổi nhằm góp phần nâng cao năng lực, thay đổi tư duy, phương pháp học và kỹ năng sống của sinh viên để đạt được kết quả cao trong học tập cũng như vận dụng vào cuộc sống, tạo cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.
 
2. Chương trình tuyển dụng nhân viên CG và GMC
2.1. Thời gian phỏng vấn:
- Chương trình CG: 8h30 ngày 04 và 09/12/2015;
- Chương trình GMC: 08h30 ngày 09/12/2015.
2.2. Địa điểm: Phòng họp số 3 - Văn phòng Đại học Thái Nguyên.
2.3. Đối tượng: Sinh viên đã tốt nghiệp thuộc tất cả các ngành.
2.4. Hạn đăng ký: 8/12/2015.
Chi tiết download tại đây: Công văn 2411/ĐHTN-HSSV 
1. Chương trình tọa đàm, trao đổi giữa Tổng giám đốc công ty Minami Fuji và sinh viên
  
 
1.1. Thời gian: 14h30 – 16h00, ngày 08/12/2015.
  
 
1.2. Địa điểm: Trung tâm học liệu – Đại học Thái Nguyên.
 
 
1.3. Thành phần:
 
 
- CEO Công ty Minami Fuji; Ban công tác HSSV; Ban hợp tác quốc tế;
 
 
- Số lượng sinh viên các đơn vị, cụ thể như sau: Trường đại học Kinh tế & QTKD 50 sv; Khoa Quốc tế 50 sv; Khoa Ngoại ngữ 50 sv; Trường Đại học Nông lâm 50 sv; Trường Đại học Sư phạm 50 sv; Trường Đại học CNTT & TT 50 sv; Trường Đại học Khoa học 50 sv;
 
 
- Ngoài ra các đơn vị thông báo rộng rãi cho sinh viên quan tâm tới dự.
 
 
1.4. Nội dung: Tọa đàm, trao đổi nhằm góp phần nâng cao năng lực, thay đổi tư duy, phương pháp học và kỹ năng sống của sinh viên để đạt được kết quả cao trong học tập cũng như vận dụng vào cuộc sống, tạo cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.
 
 
2. Chương trình tuyển dụng nhân viên CG và GMC

2.1. Thời gian phỏng vấn:
- Chương trình CG: 8h30 ngày 04 và 09/12/2015;

- Chương trình GMC: 08h30 ngày 09/12/2015.
2.2. Địa điểm: Phòng họp số 3 - Văn phòng Đại học Thái Nguyên.

2.3. Đối tượng: Sinh viên đã tốt nghiệp thuộc tất cả các ngành.

2.4. Hạn đăng ký: 8/12/2015.

Chi tiết download tại đây: Công văn 2411/ĐHTN-HSSV

Các bài liên quan