Giới thiệu

Ngày 19-06-2014

Giới thiệu chung

KHÁI QUÁT ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TỪ 1995 ĐẾN NAY

Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Đại học Thái Nguyên được thành lập theo Nghị quyết số 80/TĐ ngày 16 tháng 10 năm 1995 của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Bắc Thái nay là Tỉnh đoàn Thái Nguyên.

Đến năm 1997, Đoàn ĐHTN có 05 cơ sở Đoàn trực thuộc là Đoàn trường ĐH Sư phạm, Đoàn trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Đoàn trường ĐH Nông Lâm, Đoàn trường ĐH Y khoa và Đoàn trường Công nhân Kỹ thuật. Tổng số có 268 chi đoàn lúc mới thành lập với số cán bộ đoàn viên là trên 9300 ĐVTN, trong đó có 2500 ĐVTN là dân tộc.

Đến nay, Đoàn ĐHTN có 13 đầu mối cơ sở Đoàn trực thuộc, trong đó có:

- 08 Đoàn trường : Đoàn trường ĐH Sư phạm, Đoàn trường Đại học Nông lâm, Đoàn trường Đại học Y – Dược Thái Nguyên, Đoàn trường ĐH Kỹ thuật Công nghiệp, Đoàn trường ĐH Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đoàn trường ĐH Khoa học, Đoàn trường ĐH Công nghệ thông tin và Truyền thông, Đoàn trường CĐ Kinh tế - Kỹ thuật.

- 02 Đoàn khoa : Đoàn Khoa Ngoại ngữ, Đoàn Khoa Quốc tế

- 01 Đoàn Trung tâm Giáo dục quốc phòng

- 02 Chi đoàn trực thuộc : Chi đoàn Khối Cơ quan ĐHTN, Chi đoàn Trung tâm học liệu.

Tổng số có 49 Liên chi đoàn, 772 chi đoàn với tổng số 58.174 ĐVTN.

Kể từ khi thành lập đến nay, sau khi có BCH lâm thời (từ 10/1995-1/1997) Đoàn ĐHTN đã trải qua 04 kỳ đại hội:

Đại hội I (nhiệm kỳ 1997 – 2001) : đã bầu ra BCH gồm 21 đồng chí, đồng chí Nguyễn Khắc Hùng giữ chức vụ Bí thư.

Đại hội II (nhiệm ký 2002 – 2007) : đã bầu ra BCH gồm 21 đồng chí, đồng chí Nguyễn Tất Thắng giữ chức vụ Bí thư

Đại hội III (nhiệm kỳ 2007-2012) : đã bầu ra BCH gồm 24 đồng chí, đồng chí Nguyễn Thanh Hà giữ chức vụ Bí thư

Đại hội IV (nhiệm kỳ 2012 - 2017) : đã bầu ra BCH gồm 27 đồng chí, đồng chí Hà Xuân Linh giữ chức vụ Bí thư.

Định hướng phát triển đến năm 2020

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XVIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ ĐHTN lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các đơn vị về công tác thanh niên, công tác HSSV, tổ chức Đoàn trong toàn Đại học tập trung tổ chức các hoạt động nhằm tăng cường bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, nâng cao bản lĩnh chính trị, ý thức tự cường, tự tôn dân tộc, góp phần nâng cao chất lượng học tập, khả năng thực hành và ứng dụng kiến thức chuyên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra; giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng, lợi ích chính đáng của HSSV; xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn thanh niên, Hội sinh viên, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên; tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng Đại học và các nhà trường.

- Chú trọng đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của tổ chức Đoàn nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước.

- Nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn, chất lượng tổ chức các hoạt động, khuyến khích tổ chức các hoạt động gắn với kiến thức chuyên môn được đào tạo tại trường qua đó tập hợp đông đảo HSSV vào tham gia các hoạt động tập thể.

- Tiếp tục triển khai sâu rộng 2 phong trào: “5 xung kích phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ  tổ quốc” và “4 đồng hành cùng thanh niên lập thân lập nghiệp”.

- Tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hệ thống chính trị.

KHÁI QUÁT HỘI SINH VIÊN ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TỪ 2004 ĐẾN NAY

Tổ chức Hội Sinh viên ĐHTN được thành lập theo Quyết định số 40QĐ/TWHSV ngày 23/9/2004 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, qua ba lần kiện toàn Ban Chấp hành do điều kiện công tác của các cán bộ chủ chốt và quá trình chuyển giao từ là đơn vị trực thuộc Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên tỉnh Thái Nguyên nên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên không tổ chức Đại hội Hội Sinh viên lần thứ II, nhiệm kỳ 2007 – 2013. Tuy nhiên, dưới sự lãnh chỉ đạo trực tiếp của Đảng uỷ Đại học Thái Nguyên, sự theo dõi chỉ đạo trực tiếp của Hội Sinh viên tỉnh Thái nguyên, Ban Chấp hành Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên đã thể hiện vai trò quan trọng trong việc tập hợp sức mạnh tổng hợp của học sinh, sinh viên và tuổi trẻ toàn Đại học trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đại học Thái Nguyên, đồng thời làm nòng cốt trong nhiều phong trào, nhiều hoạt động lớn của tuổi trẻ tỉnh Thái Nguyên.

Kết quả hoạt động của tổ chức Hội Sinh viên ĐHTN được thể hiện trên các mặt sau:

Hội Sinh viên ĐHTN làm tốt chức năng chỉ đạo và định hướng hoạt động tới các cơ sở Hội trực thuộc để triển khai các hoạt động, các phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của Đảng, của Đoàn Thanh niên và Hội Sinh viên các cấp và theo hướng phát huy tính chủ động, sáng tạo của cơ sở Hội. Cùng với 20 năm xây dựng và phát triển ĐHTN, Hội Sinh viên ĐHTN đã thực sự trở thành ngôi nhà chung của các cơ sở Hội trực thuộc. Cho tới thời điểm hiện nay Hội Sinh viên ĐHTN có tổng số  49.162 hội viên, 49 Liên Chi hội và 772 Chi hội. Thông qua các phong trào hoạt động của Hội Sinh viên, khí thế thi đua học tập, rèn luyện của thế hệ trẻ Đại học Thái Nguyên diễn ra sôi nổi, đã góp phần quan trọng vào việc thực hiện tốt nhiệm vụ đào tạo toàn diện của Đại học Thái Nguyên nói chung và các đơn vị thành viên nói riêng.

Định hướng phát triển đến năm 2020

Tạo được màu sắc riêng của Hội, làm rõ hơn nữa vai trò của Hội trong sinh viên, xứng đáng là tổ chức đại diện cho “tiếng nói” của sinh viên, nâng cao chất lượng Hội Sinh viên vững mạnh; tập hợp, đoàn kết, giáo dục sinh viên giàu lòng yêu nước, tự cường dân tộc, sống có văn hóa, lý tưởng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Xây dựng lớp sinh viên có kiến thức chuyên môn, lịch sử, xã hội phong phú; đi đầu trong nghiên cứu khoa học và làm chủ công nghệ; có kỹ năng và lối sống đẹp, có hiểu biết và tự giác chấp hành pháp luật.

Bồi dưỡng nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, lòng yêu nước, lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống lành mạnh cho sinh viên. Đổi mới mạnh mẽ hình thức giáo dục của Hội, đẩy mạnh Cuộc vận động  “Sinh viên Việt Nam học tập và làm theo lời Bác, tập trung giáo dục thông qua các hoạt động thực tiễn, các phong trào của Hội và các tấm gương điển hình.

- Phát huy mạnh mẽ trí tuệ của sinh viên với vai trò xung kích trong sự nghiệp CNH – HĐH và hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thực hiện tốt việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của sinh viên; hỗ trợ thiết thực nhằm đáp ứng tốt nhất những nhu cầu, nguyện vọng, mong muốn và lợi ích của sinh viên. Chủ động thực hiện tốt các chương trình phối hợp với các ngành, đoàn thể trong công tác đào tạo và nghiên cứu khoa học, chăm lo đời sống sinh viên; chú ý tìm hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của sinh viên; chủ động tham mưu và tham gia xây dựng các chính sách liên quan đến sinh viên; tập trung hỗ trợ, tư vấn, giúp đỡ sinh viên về chỗ ở, việc làm, kỹ năng xã hội...

Tập trung xây dựng tổ chức cơ sở; đầu tư cho công tác cán bộ Hội, quan tâm chất lượng hội viên; xây dựng, củng cố tổ chức Hội Sinh viên, tiếp tục tăng cường phát triển tổ chức Hội tại các đơn vị.

Đổi mới sinh hoạt Hội theo hướng linh hoạt, phù hợp với điều kiện sinh hoạt, học tập, công tác của sinh viên. Đa dạng hóa các mô hình và phương thức tập hợp sinh viên; đổi mới theo hướng đáp ứng tối đa nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của sinh viên.

Tích cực tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị; phát triển số lượng và chất lượng Hội viên ưu tú giới thiệu cho Đảng; chú trọng bồi dưỡng cán bộ trẻ làm nguồn giới thiệu cho Đảng, chính quyền và các đoàn thể.

Đẩy mạnh các cuộc vận động, các phong trào, các chương trình hành động của Hội phù hợp với từng đối tượng sinh viên, có trọng tâm, trọng điểm và thu được hiệu quả thiết thực, nhất là hiệu quả đối với quá trình nâng cao chất lượng học tập và rèn luyện của hội viên, sinh viên; đồng thời phát huy sức trẻ và tri thức của sinh viên góp sức cùng cộng đồng chủ động tham gia vào quá trình hội nhập quốc tế.

Các bài liên quan